Gearrscannáin

Runtime 69 mins
Screening in Pálás cinema
Sunday 10th
Monday 11th
Tuesday 12th
Wednesday 13th
Thursday 14th
 
1:00p.m.
1:30p.m.
1:30p.m.
1:15p.m.

‘Ca Bhfuil Sé’ is part of the schools outreach programme for Galway City and County. Select ‘Outreach’ from the menu or contact junior@filmfleadh.ie for more details.

Book now

Language: Gaeilge  |  Cycle: Junior/Senior  |  Subtitles: English  |  Age: 12+

Cara Nó Namhaid

Cuirtear iallach ar bheirt chailín coláiste a bhfuil pearsantachtaí an-difriúla acu cónaí le chéile – an mbeidh siad ina gcairde go deo?

Friend Or Enemy

Two college girls with very different personalities are forced to live together and we wonder: will these girls ever become friends?

Lurgan2K18

Sraith siamsaíochta do dhaoine óga ina dtaispeánfar físeáin nua ó ‘TG Lurgan’ chomh maith leis na daltaí cumasacha a ghlacann páirt iontu. Sa chlár seo labhraíonn Daniel faoin tábhacht a bhaineann le ceol agus a chultúr Moldóvach beo. Aire Tá íomhánna splanctha ann. Ár mbuióchas ag TG4.

Lurgan 2K18 is a young people’s entertainment series that features the music videos of online sensation ‘TG Lurgan’ while profiling the talented students who perform in them. In this episode Daniel talks about the importance of music and his Moldovan culture alive. Warniing Contains flashing images. With thanks to TG4.

Amach an Sliabh

Leanann an scéal seo beirt deirfiúr, Lisa agus Kate, ar chomóradh bhás a máthar agus iad ag siúl thar Shléibhte an Chomaraigh ar thóir locha a raibh grá ag a máthair dó.

Out Of The Mountain

This story follows two sisters, Lisa and Kate, on the anniversary of their mother’s death as they hike the Comeragh Mountains in search of a lake that their mother loved.

Ciúnas

Tiomáineann lánúin go dtí an chathair chun a n-iníon a bhailiú ón ospidéal. Ar an turas ar ais is cosúil go bhfuil gach éinne sásta gan an cúis a raibh sí ann a phlé.

Silence

A couple drive to the city to collect their teenage daughter from hospital. On the return journey everyone seems happy to avoid discussing her reason for being there.

The Shift

Is é an dioscó deireanach sa nGaeltacht é agus tá rún daingean ag Denise, aois 15 bliain, an “shift” a fháil, cuma céard a tharlóidh. Aire: Drochchaint

The Shift

It’s the last disco of the Gaeltacht, and thirsty fifteen year old Denise is determined to get ‘the shift’ against all odds. Contains strong language.

Made under the Film in Cork Short Script Award 2018.

Winner Best Cork Short – Cork Film Festival ’18

Ca Bhfuil Sé?

Ceistíonn Garda cailín faoina fear atá ar iarraidh. Cruthaíonn a freagraí níos mó ceisteanna fós. Conas is féidir le duine imeacht gan tásc ná tuairisc?

Where Is He?

A garda questions a girl about her missing boyfriend. Her answer create more questions. How can someone just disappear?