Gearrscannaín 2018 (Irish Shorts)

age 13+ | 60 noimead
Wed 7th Nov. / Pálás  / 13:30
Thur. 8th  Nov. / Pálás / 14:00
BOOK NOW
Language: Gaeilge  |  Cycle: Senior Cycle  |  Subtitles: English   |  Age: 13+

The programme will be introduced by Caitriona Coyne, director of Gra agus Eagla and a resources guide in Irish will be available on the day.

Irish language with English subtitles.

Smoked Mackerel (Ronnachai Bui) Stiurthoir Ciaran Charles / 17 mins

It was just an ordinary summer for best friends Colm, Maeve and Peadar; racing their bikes near their home in the west coast of Ireland.

That is until the girls from the Irish Language School arrived, leading Peadar, and then Colm, into unknown territory. Is there a place for Maeve in this new venture?

Love + Fear (Gra agus Eagla) Stiurthoir Caitriona Ni Chadhain / 16 mins

We follow Galway-based comedian Áine Gallagher as she prepares material for her bilingual stand-up comedy shows. This film offers fresh insight into what it means to be an Irish speaker in modern Ireland, and gives encouragement to future Irish speakers of all ages. Made as part of Galway Film Centre’s 2017 Dig Where You Stand Scheme.

Word of Mouth Stiurthoir Ben Kavanagh / 9 mins

In an effort to bust an underground drug ring, a skilled Garda Detective goes undercover as an Irish oral examiner.

The Baile Mor Stiurthoir Jakub Bajerski / 10 mins

A teenage girl feed up living in the middle of nowhere and being home schooled longs to escape to the big city. Her wish comes true but not in the way she expected.

Cuirfidh Caitríona Ní Chadhain, Stiúrthóir Grá agus Eagla an Clár seo i láthair. Beidh treoirleabhar ar fáil ar an lá.

Gaeilge le fo-theidil i mBéarla.

(Ronnacha Buí) Stiurthóir Ciarán Charles / 17 nóim

Gnáthshamhradh a bhí ann do dhlúthchairde Colm, Maeve agus Peadar; ag rothaíocht timpeall na háite i ngar don bhaile ar chósta thiar na h-Éireann. Sé sin go dtí gur tháinig na cailiní ón Ghaelscoil Samhraidh ar an bhfód ag mealladh Peadar agus ansin Colm isteach i saol iomlán nua. An bhfuil áit do Maeve sa bhfiontar nua seo?

(Grá agus Eagla) Stiurthóir Caitríona Ní Chadhain / 16 nóim

Leanaimid an Fuirseoir Áine Gallagher agus í ag ullmhú dá seoanna grinn dhátheangacha. Tugann an scannán seo léargas úrnua dúinn ar chéard atá i gceist le bheith i do chainteoir Gaeilge in Éirinn sa lá atá inniú ann agus tugann sé muinín d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge amach anseo.
Fuair an scannán seo maoiniú faoi scéim Ionad Scannán na Gaillimhe Dig Where You Stand.

(Scéal na mBéal ) Stiurthóir Ben Kavanagh / 9 nóim

Agus é ag iarraidh cairtéal drugaí faoi choim a chliseadh, téann bleachtaire oillte faoi cheilt mar Scúdaitheoir Bhéaltriail Ghaeilge.

(An Baile Mór) Stiurthóir Jakub Bajerski / 10 nóim

Bréan de bheith ina cónaí in áit iargúlta agus den scolaíocht bhaile is mian le cáilín óg ealú chuig an chathair mhór. Faigheann sí mian a croí ach ní mar a cheap sí a tharlódh sé.

Study/resource guides will be available

In conjunction with Foras na Gaeilge workshops on the above short film programme are on offer to schools as part of our schools outreach programme. For more information – email junior@filmfleadh.ie.

Eagrófar roinnt ceardlanna do scoileanna i gcomhar le Foras na Gaeilge mar chuid dár gclár for-rochtana. Tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig junior@filmfleadh.ie.

Double Bill Special

Discounts available for groups of 20+ / Teachers & supervisors go FREE!